Klub czecho.pl

Leader - środki dla mieszkańców wsi

Wyświetleń: {%ile_wyswietlen}

14 lutego 2009

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza do kontaktu osoby zamieszkałe bądź prowadzące działalność na obszarze LGD czyli 8 gmin będących członkami Stowarzyszenia: Bestwina, Czechowice-Dziedzice (sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg), Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice i Wilamowice.
Leader - środki dla mieszkańców wsi

Zaproszenie jest kierowane do: rolników zainteresowanych przechodzeniem na działalność nierolniczą; mikroprzedsiębiorców chcących rozwinąć swoją firmę bądź osoby zainteresowane utworzeniem mikroprzedsiębiorstwa; instytucje i organizacje zainteresowane działaniem „Odnowa i rozwój wsi”; organizacje pozarządowe posiadające status prawny, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne chcące uzyskać informacje na temat możliwych do zrealizowania przedsięwzięć w ramach tzw. „Małych projektów”.

Powyższe działania będą realizowane poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach PROW 2007-2013. W tym celu powstała Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015, w której realizację będą przyczyniać się podejmowane przedsięwzięcia. Jest ona dokumentem przedstawiającym m.in. strukturę organizacyjną i zasoby LGD, charakterystykę obszaru działania, misję i cele, budżet wraz z planowanym harmonogramem konkursów, procedurę wyboru projektów do finansowania. LGD będzie pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej pomiędzy Beneficjentem, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i agencją płatniczą czyli Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Zadaniem LGD będzie udzielanie informacji, doradztwo, ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przekazywanie do oceny Radzie Stowarzyszenia będącej organem decyzyjnym i wybierającym operacje do finansowania. Powstałe w ten sposób listy rankingowe rekomendowanych przedsięwzięć przesyłane będą do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach bądź ARiMR w Częstochowie.

W chwili obecnej Stowarzyszenie bierze udział w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013 na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Wraz z wnioskiem jako załącznik została złożona „Strategia” i jeśli wszystko będzie przebiegać pomyślnie to w połowie roku poznamy efekt oceny. Miejmy nadzieję pozytywny!

Pierwsze konkursy, w których pośredniczyć będzie LGD, zgodnie z harmonogramem przewidziane są na IV kwartał 2009 roku. Będzie to konkurs z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych projektów”.

Zachęcamy już dziś do zapoznania się z powyższymi działaniami, ich wymaganiami oraz zakresem wsparcia. Niezbędne jest również zapoznanie się z treścią Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ każde przedsięwzięcie zgłaszane przez Państwa, aby mogło być rekomendowane do finansowania musi wpisywać się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju i przyczyniać się do ich realizacji. Jest ona dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ziemiabielska.pl. W chwili obecnej jest zabezpieczona hasłem, które można uzyskać osobiście, telefonicznie bądź mailowo w Biurze Stowarzyszenia.

Schemat obszaru tematycznego, który wdrażają lokalne grupy działania.

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
budynek Starostwa Powiatowego, pokój 221 na 2 piętrze
Tel/fax. 033 8136706
Mail: lgd_zb@wp.pl , biuro@ziemiabielska.pl
www.ziemiabielska.pl

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Powrót

Nowi klubowicze

wojtas

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.09.28

kinga053

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.09.17

jolcia22

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.09.17

jolcia21

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.09.17

Agnieszka11

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.09.17

Najaktywniejsi - forum

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
postów: 3528

spoko

Czechowice-Dziedzice
postów: 3429

miastobis

domowa
postów: 2945

CzechoMeteo

Czechowice-Dziedzice
postów: 2612

919

****
postów: 2284

Najaktywniejsi - komentarze

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 1089

Mickiewicz12

Developerowice-Lokow
komentarzy: 670

Gemini1Duo

Miasto Dziurawych Dr
komentarzy: 425

Clarence_Boddicker

Kraków
komentarzy: 323

radny

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 270