Klub czecho.pl

Apel o poprawną segregację śmieci

Wyświetleń: {%ile_wyswietlen}

27 sierpnia 2008

Mieszkańcy naszej gminy mają obecnie możliwość bezpłatnej segregacji odpadów komunalnych.
Segregację rozpoczęto w 2004 r., na potrzeby której mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymali worki. W następnych latach zostały na terenie miasta i sołectw ustawione żółte pojemniki koszowe na tworzywa sztuczne oraz zielone pojemniki na szkło. Pojemniki do segregacji zostały rozstawione na terenach zabudowy wielorodzinnej w uzgodnieniu z zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych oraz na terenach zabudowy jednorodzinnej w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli i Sołtysami. Żółte pojemniki koszowe były przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, głównie butelki typu PET.

Najważniejszym celem segregacji jest ograniczanie ilości odpadów przeznaczonych do składowania, szczególnie tych, które zajmują najwięcej przestrzeni, a pozostawione w środowisku rozkładają się przez kilkaset lat.

Ilość odbieranych bezpłatnie segregowanych odpadów rosła z roku na rok. Niestety w roku bieżącym ilość odpadów segregowanych w workach jak i w pojemnikach stanowiła zaledwie 50% objętości, pozostała część to odpady zmieszane, które nie mogą zostać oddane do recyklingu. Odpady te stanowią zwykły balast przeznaczony do składowania. Średnio opłata za składowanie 1 tony odpadów komunalnych na składowisku wynosi około 140 zł, do tego należy doliczyć koszty załadunku i transportu na teren składowiska. Bezpośrednią przyczyną wzrostu opłat za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych było podniesienie ponad czterokrotne opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów.

Ten fakt bezpośrednio wpłynął na to, iż zdecydowana większość mieszkańców zaczęła naruszać zasady prawidłowej segregacji, pozbywając się przy okazji segregacji odpadów zmieszanych takich jak: odpadów wielomateriałowych np. opakowania po mleku, sokach, śmietanie, zanieczyszczonych pojemników po farbach, zanieczyszczonych folii, pampersów itp. Obecne pojemniki koszowe i pojemniki na szkło położone na terenach zabudowy jednorodzinnej przypominają dzikie wysypiska.

Zasady segregacji były wielokrotnie prezentowane w lokalnej prasie, na łamach Biuletynu Samorządowego, na stronie internetowej, poprzez ulotki i komunikaty. Każdy worek przeznaczony do segregacji posiada dokładny opis co należy wrzucać, a czego nie należy wrzucać. Taki sposób pozbywania się odpadów komunalnych sprawia, iż koszty segregacji rosną, rośnie również czas niezbędny do opróżniania pojemników. Co miesiąc firma Bormal zajmująca się segregacją musi pokryć koszty usuwania tzw. balastu, który winien trafić na składowisko odpadów komunalnych. Natomiast gmina ponosi coraz większe koszty przy usuwaniu dzikich wysypisk.

Zwracamy się do mieszkańców z gorącym apelem o dokładne zapoznanie się z zasadami prawidłowej segregacji i na co dzień przestrzeganie ich zasad. Pamiętajmy również, iż średnio 1 mieszkaniec naszej gminy wytwarza 80 litrów zmieszanych odpadów, bowiem taki wskaźnik został przyjęty w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Każdy mieszkaniec może sobie obliczyć, ile miesięcznie przekazuje odpadów zmieszanych firmie wywozowej oraz ile oddaje odpadów segregowanych.

Obecnie tworzona jest dokładna baza umów na odbieranie odpadów komunalnych zawieranych pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi. Baza również będzie zawierała ilość oddawanych odpadów z terenu każdej posesji, w tym odpadów segregowanych. Zostaną również wzmożone kontrole prowadzone przez strażników Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

UM Czechowice-Dziedzice

Powrót

Nowi klubowicze

Biznespl

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.02.23

Tomaszex

Brak
w klubie od: 2021.02.17

Mila1990

x
w klubie od: 2021.02.01

Texuss_pro

Zabrzeg
w klubie od: 2021.01.31

parapa01

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.01.31

Najaktywniejsi - forum

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
postów: 3528

spoko

Czechowice-Dziedzice
postów: 3429

miastobis

domowa
postów: 2945

CzechoMeteo

Czechowice-Dziedzice
postów: 2612

919

****
postów: 2284

Najaktywniejsi - komentarze

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 1089

Mickiewicz12

Developerowice-Lokow
komentarzy: 661

Gemini1Duo

Miasto Dziurawych Dr
komentarzy: 425

radny

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 270

mariakania22

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 266