Klub czecho.pl

Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej

Wyświetleń: {%ile_wyswietlen}

2 września 2007

Budowa kanalizacji w gminie Czechowice-Dziedzice, to inwestycja, której wartość wstępnie szacuje się na około 200 mln zł. Gmina nie jest w stanie sama udźwignąć takiego ciężaru, dlatego priorytetem jest uzyskanie na ten cel, dofinansowania z ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.
Rada Miejska na sesji w dniu 9 lipca br. podjęła uchwałę w sprawie powierzenia przygotowania tegoż wniosku Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej, które ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektu "Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji w/w projektu i wniosku o dofinansowanie zadania, tj.:
- koncepcji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice,
- materiałów do wystąpienia o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- studium wykonalności wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

Projekt pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wskazanej do dofinansowania z Funduszu Spójności. Projekt ten jest również ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Stan na dziś
 W gminie Czechowice-Dziedzice czynna jest jedna komunalna oczyszczalnia ścieków o średniej projektowej przepustowości 8.300 m3/dobę (maksymalnej w okresach deszczowych 11.500 m3/dobę).
 Istniejąca sieć kanalizacyjna ma łączna długość ok. 96,5 km. Skanalizowane są wyłącznie tereny o dużej gęstości zaludnienia, na których dominuje budownictwo wielorodzinne.
 Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 18 tys. osób, co stanowi połowę mieszkańców Czechowic-Dziedzic; są to w większości mieszkańcy budynków wielorodzinnych na terenie miasta.

Zakres przedsięwzięcia
 Modernizacja i rozbudowa istniejącej w Czechowicach-Dziedzicach oczyszczalni ścieków.
 Budowa o. 232 km nowej kanalizacji sanitarnej.
 Przebudowa około 50 km sieci wodociągowej na terenie sołectw: Bronów, Ligota, Zabrzeg.
Szacuje się, że po zakończeniu realizacji zadania: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czechowice-Dziedzice”, systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej objętych zostanie 94% mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice

UM Czechowice-Dziedzice

Powrót

Nowi klubowicze

Jama

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.05.07

Petryfikator

Kaniów
w klubie od: 2021.05.01

Ewellina

Bestwina
w klubie od: 2021.04.21

sylwiha112

Bielsko-Biała
w klubie od: 2021.04.17

Mariusz7777

czechowice dziedzice
w klubie od: 2021.03.29

Najaktywniejsi - forum

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
postów: 3528

spoko

Czechowice-Dziedzice
postów: 3429

miastobis

domowa
postów: 2945

CzechoMeteo

Czechowice-Dziedzice
postów: 2612

919

****
postów: 2284

Najaktywniejsi - komentarze

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 1089

Mickiewicz12

Developerowice-Lokow
komentarzy: 665

Gemini1Duo

Miasto Dziurawych Dr
komentarzy: 425

Clarence_Boddicker

Kraków
komentarzy: 298

radny

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 270